Ayuntamiento de Alsasua / Altsasuko Udala


Aurrekontua

SARRERAK

Deskribapena Udalaren Sarrerak Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak Aurrekontua Osotara
Zuzeneko Zergak 2.083.107,00 2.083.107,00
Zeharkako Zergak 131.500,00 131.500,00
Tasak eta bestelako sarrerak 863.855,97 97.965,61 502.509,34 1.464.330,92
Transferentzia arruntak 2.753.861,43 254.423,28 558.132,19 3.566.416,90
Ondare-sarrrerak 107.150,00 107.150,00
Inbertsio errealak besterentzea
Kapital transferentziak eta bestelako sarrerak 696.334,39 696.334,39
Finantza pasiboak
SARRERAK OSOTARA 6.635.808,79 352.388,89 1.060.641,53 8.048.839,21

GASTUAK

Deskribapena Udalaren Gastuak Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak Aurrekontua Osotara
Langileen gastuak 2.548.540,55 318.538,90 701.402,47 3.568.481,92
Ondasun arruntetan eta zerbitzuetan gastuak 1.815.190,85 33.549,99 358.239,06 2.206.979,90
Interesak 9.451,90 1.000,00 10.451,90
Transferentzia arruntak 1.276.855,52 300,00 1.277.155,52
Inbertsio errealak 844.565,93 844.565,93
Kapital transferentziak
Finantza pasiboak 141.204,04 141.204,04
GASTUAK OSOTARA 6.635.808,79 352.388,89 1.060.641,53 8.048.839,21