Ayuntamiento de Alsasua / Altsasuko Udala


Aurrekontua

SARRERAK

 

Deskribapena Udalaren Sarrerak Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak Aurrekontua Osotara
Zuzeneko Zergak 2.112.150,00 2.112.150,00
Zeharkako Zergak 100.000,00 100.000,00
Tasak eta bestelako sarrerak 829.598,15 90.227,72 565.000,00 1.484.825,87
Transferentzia arruntak 2.790.120,63 281.200,74 747.395,14 3.818.716,51
Ondare-sarrrerak 280.964,43 280.964,43
Inbertsio errealak besterentzea
Kapital transferentziak eta bestelako sarrerak 236.000,00 236.000,00
Finantza pasiboak
SARRERAK OSOTARA 6.348.833,21 371.428,46 1.312.395,14 8.032.656,81

GASTUAK

 

Deskribapena Udalaren Gastuak Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak Aurrekontua Osotara
Langileen gastuak 2.770.219,17 331.375,13 940.887,15 4.042.481,45
Ondasun arruntetan eta zerbitzuetan gastuak 1.633.451,10 39.753,33 371.207,99 2.044.412,42
Interesak 7.787,86 300,00 8.087,86
Transferentzia arruntak 1.521.403,18 300,00 1.521.703,18
Inbertsio errealak 308.985,50 308.985,50
Kapital transferentziak
Finantza pasiboak 106.986,40 106.986,40
GASTUAK OSOTARA 6.348.833,21 371.428,46 1.312.395,14 8.032.656,81

2021eko aurrekontuak. Generoaren araberako eraginari buruzko txostena.

Oharra: 17/2019 Foru Legearen 22.1 artikulua betez. “Nafarroako botere publikoek generoaren araberako eraginari buruzko txostenaren aurretiazko ebaluazioa txertatuko dute beren eskumenen esparruko araudi, plan, programa eta jardueren garapenean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa txertatzen dela bermatzeko”, aurkeztu da 2021eko udal-aurrekontuari buruzko txostena.