Eraikinak zaharberritzeko laguntzei buruzko ordenantzaren behin betiko onarpena. Eraikin horiek lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetan egoteaz gain, esku-hartze orokorreko plana onetsita eduki behar dute.

apirila 2, 2020

ERAIKINAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZEI BURUZKO ORDENANTZA ONETSI AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA. ERAIKIN HORIEK LEHENTASUNEZ ZAHARBERRITU BEHARREKO EREMUETAN EGOTEAZ GAIN, ESKU-HARTZE OROKORREKO PLANA ONETSITA EDUKI BEHAR DUTE.  

ORDENANTZAREN LABURPENA

Altsasuko Udalak sustatu nahi du jabekideen erkidegoek beren etxebizitza-eraikinen inguratzaile termikoak zaharberritzea.  Izan ere, jarduketa horiek eraikinen efizientzia energetikoa nabarmen hobetzeaz gain, jarduketaren xede diren eraikinen kanpoko itxura ere asko hobetzea dakarte.

Horrela, Hirigintza Batzordeak zaharberritzeko laguntzei buruzko ordenantzaren zirriborroa onartu du. Ordenantzaren bidez Altsasuko Udalak eraikinen inguratzaile termikoetan jarduketak egitea sustatu eta, hala badagokio, lehenengoaren jarduketa gehigarri gisa, oztopo arkitektonikoak kentzea bultzatu nahi du. Dirulaguntzak eskuratzeko eraikin horiek zaharberritu beharreko eremuetan egoteaz gain, esku-hartze orokorreko plana onetsita eduki behar dute.

Ordenantza honek Altsasuko Udalak jarraian azaltzen diren jarduketak egiteko emango dituen laguntzak arautzen ditu:

  1. a) Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan.
  2. b) Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan, hesi arkitektonikoak kentzeko jarduketekin konbinatuak.

 Oso garrantzitsua da kontuan hartzea laguntza horiek  jaso ahal izango dituztela honako baldintza hauek betetzen dituzten eraikinek: etxebizitza gisa erabiltzea, antolamendutik kanpo ez egotea, Altsasuko Udalak izendatzen duen Esku-hartze Orokorreko Plan baten bidez izendatzen dituen lehentasunezko zaharberritze-eremuetan egotea eta Nafarroako Gobernuaren zaharberritze babestuaren kalifikazioa izatea.   Altsasuko Udalak lehentasunez zaharberritu beharreko eremu batean sartu den  etxebizitza-eremu bakoitzerako onartuko du esku-hartze orokorreko plana, eremu horren eraikuntza-ezaugarri berezietan oinarrituta. 

Udalaren laguntzak honako hauek izango dira, betiere planteatzen den zaharberritze motaren arabera:

  1. Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan.

Jarduketa gauzatzeko aurrekontuaren% 4. 

  1. Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan, hesi arkitektonikoak kentzeko jarduketekin konbinatuak.

Jarduketa gauzatzeko aurrekontuaren% 4.

Era berean, nabarmendu behar dugu eraikin bat lehentasunez zaharberritu beharreko eremu batean eta dagokion esku-hartze orokorreko planean sartzeak berekin dakarrela Nafarroako Gobernuak horrelako jardueretarako ematen duen dirulaguntza % 40tik % 50era pasatzea.

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/71/4

Ordenantza


<< atzera