Kirol klub eta elkarteendako diru-laguntzen deialdia, 2020. urtean kirol jarduerak bultza ditzate

abuztua 7, 2020

Helburua: Deialdi honen helburua da kirol klubei eta elkarteei diru-laguntzak emateko erregimena arautzea, 2019an beren kirol jarduerak eta ekitaldiak bultza ditzaten.

Entitate onuradunak: Deialdi honetako diru-laguntzak eskatu ahalko dituzte legez eratuta dauden eta helbide fiskala Altsasun duten kirol klub eta elkarteek, baldin eta helbide fiskala Altsasun badute eta beren jarduera nagusia Altsasun bertan egiten badute.

Dokumentazioa aurkezteko tokia eta epea

Eskaerak Altsasuko Udaleko erregistroan edo erregistro telematikoan  (https://sedeelectronica.alsasua.net) aurkeztu beharko dira. Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izando da, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik kontatzen hasita, egun hori barne. (10:00 etatik-14:00 etara).

ESKAERAK AURKEZTEKO AZKEN EGUNA: onarriak argitaratzen direnean eskaerak aurkezteko azken aguna jakinaraziko da.

Deialdiaren laburpena NAOn argitaratu da 2020. urteko abuztuaren 17an.

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/182/14

Diru-laguntzaren zenbateko osoa: 25.600 eurokoa da.

2020 ko onarriak

INPRIMAKIAK BURUTUGABEKO EKINTZAK

INPRIMAKIAK EKINTZAK BUKATUTA

Adin gutxikoen babesa


<< atzera