Ayuntamiento de Alsasua / Altsasuko Udala


Onarpen-eskabidea Altsasuko Txirinbulo Haur hezkuntzako lehen zikloko ikastetxerako. 2021/2022 Ikasturtea

ONARPEN ESKAERA:

HAURRAREN DATUAK:

Izena (*)

1. Abizena (*)

2. Abizena (*)

Jaiotze data (*)

Nazionalitatea (*)

AITA/AMA/LEGEZKO TUTOREAREN DATUAK:

Ama/aita/tutore legalaren izen abizenak (*):

Aita/ama /tutore legalaren NANa edo baliokidea (*):

Ondorengo egoeretatik bat aukeratu:

Afiliatua:
Gizarte SegurantzaBestelakoak

AITA/AMA/LEGEZKO TUTOREAREN DATUAK:

Ama/aita/tutore legalaren izen abizenak:

Aita/ama/tutore legalaren NANa edo baliokidea:

Ondorengo egoeretatik bat aukeratu:

Afiliatua:
Gizarte SegurantzaBestelakoak

FAMILIA OSAERA:

Deialdi berean bi seme-alabarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzen da (ikaspostuaren erreserba eta jaio gabearentzako eskaera barne):

Kasua bada, zehaztu anai/arrebaren izena:

6 urte beherako bi edo gehiago seme alaba daude familian (2015/01/01tik aurrera jaioak):

Familia gurasobakarra da edo gurasobakartasun egoeran dago:

Familia ugaria du:

Familia-unitateko kideren batek desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial aitortua du (%33koa):

ERAGINPEKO EREMU GEOGRAFIKOA:

Familiaren etxearen helbidea (*)

Herria (*)

Helbide elektronikoa (e-maila) (*)

Harremanetarako telefonoa (*)

Haurra ez badago Altsasun erroldatuta:

¿Altsasun lan egiten du?
AitaAmaTutorea

Lantegiaren izena:

¿Udal haur eskolan lan egiten du?
AitaAmaTutorea

BESTELAKO IRIZPIDEAK:

Erantzuna baiezkoa bada, egokitzat jotzen dituen salbuespenezko egoeraren dokumentuak aurkeztu behar ditu.

Hurrengo jarduera motan ONARTZEA eskatzen dut, Udalak beharrezko baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren.

JARDUERA MOTA ADIERAZI LEHENTASUN ORDENAREN ARABERA (1ª, 2., 3….)

EUSKERA:
Eskola-egun osoa, jantokia barne (7 ordu)
Eskola-egun murriztua, jantokia barne (6 ordu)
Eskola-egun murriztua, jantokirik gabe (4,5 ordu)
Eskola-egun erdia, jantokia barne (4 ordu)
Eskola-egun erdia, jantokirik gabe (4 ordu)

Eskatzailearen baimena:

Eskatzailearen adierazpena, eskaera hau aurkezteko garaian:

Onarpen eskabidea egiten duen pertsonaren izen, abizenak eta NAN-a. (*)

DATU PERTSONALEN BABESA:

Tratamenduaren arduraduna: Altsasuko Udala
Helburua: izen-emateak eta matrikulazioak kudeatzea. Onarpen-kudeaketa eta itxaron-zerrenda. Fakturazioa kudeatzea.
Legitimazioa: 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. e) artikulua (interes publikoaren alde egindako misio bat betetzeko), 25. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 2.a) artikulua.
Eskubideak: datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, bai eta beste eskubide batzuk ere, datuen tratamenduei buruzko informazio gehigarri eta xehatuan azaltzen den bezala, gure udal-bulegoetan eta haur-eskolan dago eskuragarri.
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko posta: dpd@alsasua.net