Ayuntamiento de Alsasua / Altsasuko Udala


Haur Eskolan Matrikula

1. HAURRAREN DATUAK:

Izen abizenak (*)

Jaiotze data (*)

Nazionalitatea (*)

Ama/aitaren izen abizenak (*)

Telefonoa (*)

Aita/amaren izen abizenak (*)

Telefonoa (*)

Korreo elektronikoa (*)

2. BIDALITAKO DOKUMENTUAK:

Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia, haurra inskribatua dela frogatzeko.

Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria 50€.

Bizilekuko udalari edo familiari berari dagokion moduluaren ehunekoaren finantzaketaren egiaztagiria (beste herri batean bizi diren haurren kasuan).

Gurasoen edo legezko tutoreen 2019ko errenta-aitorpenaren fotokopia.

Aitorpena egitera behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, edo, azken buruan, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titularra den toki erakundeak familiaren 2019ko diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.

Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.

Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.

3. ZEIN AUKERATAN MATRIKULATZEN DEN:

Euskara:

Ordutegia (*)

Inprimaki hau betetzearekin, egintzat jotzen da matrikula Altsasuko Udalaren TXIRINBULO Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxean, 3. atalean azaltzen den aukerarekin eta 2. atalean aipatzen den dokumentazioa aurkeztua dagoela.

SINADURA: Izen abizenak eta NAN (*)