Ayuntamiento de Alsasua / Altsasuko Udala


Informazio instituzionala, hautetsiak eta udal langileak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren antolaketa, hautetsiak, lanpostuak, enplegu eskaintza publikoa, udal erakunde eta elkarteak eta hauek argitaratzen dituzten arauen, bileren, akten eta ebazpenen gaineko informazioa.

 • Alkatearen eta zinegotzien biografia-datuak, helbide elektronikoa barne
 • Goi-karguen jarduera-interesen eta ondasunen erregistroa (19/2013 Legea)
 • Alkatearen agenda instituzionala
 • Udaleko lanpostuen zerrenda
 • Udaleko konfiantza-postuak, haietako bakoitzari dagozkion ordainsarien zenbatekoa barne
 • Udal organigrama, organo nahiz eginkizun guztien arduradunak nor diren barne (19/2013 Legea)
 • Udalak parte hartzen duen entitateetako goi-karguen eta arduradun nagusien ordainsariak (19/2013 Legea)
 • Goi-karguek jasotako kalte-ordainak, karguak uztean (19/2013 Legea)

 • Gobernu organoak eta haien eginkizunak
 • Organo deszentralizatuak, udal-sozietateak, eginkizunak eta haien webetan sartzeko estekak.
 • Udal-sozietate guztietako lanpostuen zerrenda, konfiantzazko postuak barne.
 • Udalaren plan estrategikoa edo Agenda 21.
 • Urteko eta hainbat urtetarako planak nahiz programak, jarduerak eta helburuak barne (19/2013 Legea)
 • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialak.
 • Udal higiezinen, ondasunen eta eskubideen inbentarioa. (19/2013 Legea)
 • Lege-aholkularitzarako eta kontu-hartzailetzarako organoen barne-txostenak (19/2013 Legea)

 • Udalaren Etikaren eta Gobernu Onaren Kodea.
 • Udal osoko bilkuretako aurretiazko gai zerrendak.
 • Udal osoko bilkuretako aktak.
 • Udal Gobernu Batzarraren erabakiak eta aktak.
 • Udal osoko bilkuren bideoak eta emankizunak.
 • Udalari eragiten dioten ebazpen judizialak.

PERTSONEN, ONDASUNEN ETA BATERAEZINTASUNEN ERREGISTROA EZKONTZA ZIBILAK
BIZTANLEEN UDAL ERROLDA HAUTESLE-ERROLDA
EKONOMIAREN ETA KONTABILITATEAREN KUDEAKETA SARRERA-IRTEEREN ERREGISTROA
LANGILEEN KUDEAKETA/ UDAL LANGILEAK ENPLEGU PUBLIKOAREN DEIALDIA
UDAL ERAKUNDE ETA BATZORDEAK ONDASUN ERANTZUKIZUNA
ZERGEN KUDEAKETA KATASTROAREN KUDEAKETA
UDAL LIZENTZIAK UDALTZAINGOAREN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA
ESPEDIENTEAK HERRI ONDASUNEN APROBETXAMENDUA
HAUR ESKOLAREN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA ADINGABEEN ARRETA HAUR ESKOLAN
EUSKALDUNAK BERDINTASUNA
KULTURA KIROLA
GAZTERIA LUDOTEKA
HERRITARREN PARTE-HARTZEA

 

Azken eguneraketa: 2018ko azaroa