ALTSASUKO ERABILERA PUBLIKOKO ESPAZIO PRIBATUEN ERREGULAZIO PROPOSAMENA

otsaila 12, 2021

Altsasun erabilera publikoko titulartasun pribatuko hainbat espazio aurki ditzakegu. Espazio hauek urteetan zehar arazoak sortu dituzte, batez ere horiek mantentzeko betebeharrari dagokionez. Egoera horrek interpretazio desberdintasunak ekarri ditu kasu bakoitzean jabetza pribatuaren eta Udalaren artean, eta hori are larriagoa da horrelako egoerak udal eta udalz gaindiko araudian araututa ez daudelako.

Hau guztia arautzeko, Udalak proposamen bat egin du Estatuko beste udal batzuetan dauden erregulazio-adibideetatik abiatuz, bai eta arazo horri buruz eman diren erabakietatik —judizialak eta ez-judizialak— ere.

Erregulazio proposamenari buruzko proposamenak edo iradokizunak egin ahal izango dira 2021eko apirilaren 30a arte, horretarako idatzia Altsasuko Udalaren erregistro orokorrean aurkeztuz.

ERREGULAZIO PROPOSAMENA

Erabilera publikoko espazio pribatuetan, Udalak eta jabetza pribatuak betebehar hauek izanen dituzte:

Udalaren betebeharrak:

  1. Zoladura eta hiri altzariak garbitzea, paramentuak eta sabaiak izan ezik (azken horiek ataripeen kasuan).
  2. Argiteria publikoaren zerbitzua eta mantentze-lanak pasaguneak (kale-argiak eta ataripeko sabaiko argi-puntuak, halakorik bada) behar bezala ikusteko eta hiri-altzariak (eserlekuak, paperontziak…) aldatzeko.
  3. Hiri altzariak berritzea (bankuak, paperontziak…).
  4. Lorategirik badago, mantentze-lan egokiak egin behar dira, udalerriko gainerako lekuetan aplikatzen diren arau eta estandarren arabera.
  5. Oinezkoak pasatzeko gunea behar bezala erabiltzea galarazten duten kaltetutako zoladurako elementuak eta segurtasuneko elementu osagarriak jartzea.
  6. Partzelari eragiten dioten azpiegitura-sare orokorren elementuak mantentzea.

Udalak ez du zoladura osorik berritzeko inbertsiorik eginen.

Jabetza pribatuaren betebeharrak:

  1. Eraikinaren egitura elementuak -fatxaden aurrealdea eta atarietako sabaiak– zaintzea.
  2. Saneamendurako eta euri eta hondakin urak husteko azpiegituren sareak sare orokorrarekin lotu arte mantentzea, eta kaltetutako elementuak (kutxetak edo hustubideak) berritzea.

 


<< atzera